Changelog

Promile Qt 0.8.0 (16.04.2008)

 • Dodano możliwość ustawienia domyślnej wartości przerwy pomiędzy wypiciem kieliszków
 • Dodano funkcjonalność "Ilę mogę wypić aby wytrzeźwieć do godziny …?"
 • W końcu pojawiły się polskie znaki w komunikatach
 • Inne drobne poprawki (lit., ort.)

Promile Qt 0.7.2 (09.04.2008)

 • Dodano możliwość ignorowania współczynnika BMI
 • Czas rozpoczęcia picia nie zeruje się przy kasowaniu napojów ale ustawia na rozpoczęcie imprezy
 • Początek imprezy oraz uwzględnianie BMI są zapisywane w pliku konfiguracyjnym
 • Dodano zakładkę "Do zrobienia (TODO)"

Promile Qt 0.7.1 (07.04.2008)

 • Poprawiono błąd wypisywania błędnych wartośći przy wyborze przeciętnego wina i wódki,oraz błąd braku zmiany domyślnego stężenia przy zmianie z wina na wódkę.
 • Poprawiono błąd powodujący niemożliwość wpisania ręcznie minut czasu wchłaniania
 • Dodano płynne regulowanie czasu wchłanianai i czasu picia (np. regulując minuty ustawimy ponad 59 lub poniżej 0 minut to zmieni się automatycznie godzina)
 • Dodano zdefiniowane stopnie najedzenia (czasy wchłaniania)
 • Inne drobne zmiany

Promile Qt 0.7.0 (07.04.2008)

 • Program bierze pod uwagę wzrost w obliczeniach - poprzednio jedynie były informacje o jego wpływie na wyniki
 • Dodano drugi model szybkości eliminacji alkoholu (szybkość zależna od akualnej zawartości alkoholu we krwi)
 • Ustawianie szybkości eliminacji przeniesiono do zakładki "ustawienia"
 • Dodano możliwość wyboru zdefiniowanych napojów - przy wyborze stężenia i objętości
 • Duża zmiana wyglądu programu

Promile Qt 0.6.1.1 (05.04.2008)

 • Dodano link, na ekranie startowym, do szybkiego sprawdzenia aktualności programu

Promile Qt 0.6.1 (04.04.2008)

 • Dodano obsługę zapisywania konfiguracji (płeć, waga, wzrost, szybkość usuwania alkoholu, kraj, dawka śmiertelna, objetość napoju,zawartość alkoholu, wielkość czcionek i czas między wynikami) po kliknięciu przycisku "Oblicz" lub "Zapisz ustawienia"
 • Zmiana domyślnej szybkości usuwania alkoholu na 0,12 promila/h

Promile Qt 0.6.0 (02.04.2008)

 • Całkowicie przebudowano algorytm obliczeniowy (teraz wyniki są bardziej zgodne z krzywą alkoholową, a obliczenia znacznie szybsze)
 • Dodano pasek postępu obliczeń
 • Dodano trochę teorii o alkoholu i wpływie na kierowców
 • Inne drobne zmiany

Promile Qt 0.5.2 (28.03.2008)

 • Dodano instrukcję użytkowania
 • Przy starcie programu wyświetla się ostrzeżenie przed niedokładnością wyników liczonych na podstawie algorytmów matematycznych
 • Poprawiono błąd zerowania się czasu wypicia przy obliczaniu tylko jednego napoju
 • Szybkość usuwania alkoholu podawana w promilach na godzinę (było w g/h)
 • Przy kasowaniu napojów zeruje się również dzień
 • Obliczenia lekko przyspieszyły

Promile Qt 0.5.1 (27.03.2008)

 • Usunięto błąd, który powodował kolorowanie wyników na czerwono zamiast na zielono dla krajów, gdzie limit alkoholu wynosi 0 promili.

Promile Qt 0.5.0 (26.03.2008)

 • Dodano zakładkę "Ustawienia"
 • Dodano możliwość wyboru kraju dla którego uwzględniane jest maksymalne dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi (można też wybrać ręcznie)
 • Dodano komentrze związane z BMI
 • Informacje o dodanych napojach oddzielono od wyników
 • Możliwy jest wybór czcionki dla programu
 • Dodano możliwość określenia stężenia zagrażającego życiu (które jest pogrubione w wynkach - domyślnie 4 promile)
 • Czas rozpoczęcia podawany jest w postaci dnia i godziny picia (podobnie w wynikach)
 • Nowe kolorowanie wyników
 • Inne drobne zmiany

Promile Qt 0.4.3 (25.03.2008)

 • Poprawiony poważny błąd powodujący czasami bardzo błędne wyniki
 • Kiedy dodany jest tylko 1 napój kliknięcie "oblicz" powoduje czytanie aktualnych danych napoju

Promile 0.4.2 (21.03.2008)

 • Zmiany kosmetyczne, w celu ułatwienia obsługi
 • Poprawa literówek
 • Jeśli chcemy policzyć tylko 1 napój nie musimy go dodawać, ponieważ zostanie dodany automatycznie
 • Zmieniony rozmiar czcionki z 12 na 10
 • Link do strony projektu działa po kliknięciu

Promile 0.4.1 (19.03.2008)

 • Dodano zakładkę z możliwościami programu i dziennikiem zmian
 • Przywrócono przypadkowo usunięte dymki
 • Przy kasowaniu napojów zaerowany jest czas rozpoczęnia picia

Promile 0.4.0 (18.03.2008)

 • możliwość podania szybkości eliminacji alkoholu z organizmu
 • czas podaje się w przyjaźniejszy sposób (godziny i minuty), a nie jako godziny z przecinkiem
 • w podpowiedzi do stężenia alkoholu dodałem kilkanaście pozycji z piwem
 • czas rozpoczęcia picia następnego napoju jest automatycznie ustawiany na podstawie czasu spożywania poprzedniego dodane zakładki o programie, utorze, zasadach użytkowania oraz licencji programu
 • czas w którym zawartość alkoholu we krwi jest większa niż 0,2 promila wypisywany jest na kolor czerwony

Promile 0.3.6

 • Poprawki kosmetyczne
 • Dodane dymki z podpowiedziami
 • "Długość picia" przeniesiona z opcji zaawansowanych do podstawowych

Poprzednie zmiany zgubiły się ;)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License